Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com, gradinitamamarutacluj@gmail.com

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mămăruţa” a primit această denumire începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2007-2008, iniţial funcționând sub denumirea Grădiniţa cu program prelungit nr.42. Unitatea noastră are sediul central situat în Cluj- Napoca pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, având în subordine două structuri: Structura I, situată pe str. Traian Vuia nr. 87 şi Structura II de pe str. Platanilor FN.

Sloganul colectivului unităţii este „Un copil descoperă totul în nimic” (Giacomo Leopardi), slogan care confirmă eforturile conjugate ale cadrelor didactice, ale personalului nedidactic, ale părinţilor şi ale tuturor celorlalţi factori implicaţi în procesul educaţional, cu scopul de a asigura condiţiile optime în vederea dezvoltării normale şi depline a copiilor!

Oferta educaţională pe care o oferim este imbogăţită de existenţa grupelor cu predare în limba maternă romani şi maghiară, care s-au dovedit a fi pentru comunitate o punte de deschidere europeană.

Valorile dominante ale Mămăruțelor sunt: adevăr, colaborare, cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, dorinţă de afirmare, competență, transparenţă şi parteneriat real cu familia.

Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi un grad înalt de angajare al tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

Elementul cel mai des întâlnit la nivelul grădiniţei noastre îl constituie activitățile împreună cu părinții: lecţii demonstrative, ateliere de lucru, activităţi extraşcolare, ceremoniile, respectiv serbările organizate cu diferite ocazii. Aceste manifestări au o valoare deosebită atât din punct de vedere educaţional, cât și afectiv, emoțional și social, ele constituind cea mai bună punte de legătură între grădiniță și familie, promovând în acelaşi timp valorile unităţii.

Parteneriatele cu comunitatea ne-au pus in valoare profesionalismul şi implicarea noastră, astfel că am ajuns o unitate preșcolară căutată şi apreciată ierarhic de către părinţi, şcoală, inspectorat și primărie.

Toate acestea reflectă calitatea activitatii instructiv-educative, conduita și competențele angajaţilor noștri.

Vă așteptăm cu drag la grădiniță!Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights