Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

Curcubeul schimbării

,,Educația presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educație.”

Educaţia, prin definiţie, presupune schimbarea pozitivă a fiinţei umane, în conformitate cu propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia (universul interior) şi cu demersurile lumii contemporane (universul exterior), în care fiinţa umană se produce ca atare. Astfel, în ultimii ani, constatăm că politicile în domeniul educaţiei pun un accent deoebit nu doar pe dezvoltarea capacităţilor educabililor de a se adapta la schimbare, ci şi pe capacitatea acestora de a prevedea (anticipa) şi de a se pregăti pentru schimbare.

În acest context, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare (din categoria noilor educaţii) îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea acestuia pentru afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean. Astfel, în contextul pandemic actual, se impun măsuri suplimentare care să faciliteze accesul copiilor la educație de calitate, în condiții de siguranță, atât în mediul fizic, cât și online. Cadrele didactice vor lua în considerare importanța activităților didactice și vor da posibilitatea de a valorifica diversitatea de soluții identificate în acest an școlar atipic.

Grădiniţa devine astfel prima etapă în formarea noilor generaţii responsabile pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat în care apar provocări de orice tip, provocări ce îi determină să-şi organizeze, să-şi structureze singuri cunoştinţele, să descopere singuri, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare în spiritul principalelor valori democratice: libertate, dreptate, egalitate, diversitate, toleranţă, responsabilitate.

Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights