Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

Curriculum

Prezentul curriculum pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de:

 • dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.)
 • dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.)
 • dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.)
 • dezvoltarea limbajului și a comunicării (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris etc.)
 • capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate).

Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. În acest sens, pentru segmentul de vârstă 3-6 ani, domeniile experienţiale devin instrumente de măsură și de atingere a așteptărilor privind dezvoltarea copilului, în contextul în care ele concretizează deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. Domeniilecu care vin copii în contact sunt:
Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.
Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.
Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.
Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

 • Grupa mică-PJ: Întâmplările țestoasei Franklin
 • Grupa mică- STR I: În lumea jocurilor cu text și cânt
 • Grupa mijlocie- PJ: Micii oameni De știință
 • Grupa mijlocie- STR I: Ne jucăm și învățăm, banii să-i apreciem
 • Grupa mare- PJ: Sunt ecologist, protejez pământul acum
 • Grupa mare- STRI: Ne pregătim de școală învățând exerciții grafice

Site realizat de Priscilla Consulting