Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

De la joc... la edicație financiară

Scopul proiectului este promovarea principiilor educaţiei financiare în şi prin instituţiile de învăţământ preşcolar, precum şi împărtăşirea, la nivel local și judeţean, a experienţelor pozitive din acest domeniu; creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a copiilor şi a părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară pentru conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, câștigați, cheltuiţi cu chibzuință, economisiţi, investiţi, donați în scop caritabil, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a lor și formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii prin antrenarea copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logico-creativă şi prin joc, înţelegerea simbolului, valorilor banilor, a noţiunilor specifice, economie, bancă, bancnote, monede, pusculiţe etc.

Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights