Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

Ecogrădinița – program de educație ecologică

Scopul programului este formarea atitudinii de protejare a mediului, de dezvoltare a spiritului de responsabilitate față de natură, trezirea în copii a sentimentelor și atitudinilor pozitive față de mediu, precum și formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice și implicit a unui comportament adecvat, respectând totodată particularitățile de vârstă ale copiilor.

Copiii vor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi în aer liber (grădinărit, acţiuni de îngrijire a parcurilor şi spatiilor verzi, excursii în natură), „experienţe” ce pot avea funcţii educative şi recreative. Natura în sine oferă în orice anotimp şi pe orice vreme oportunităţi ample de învăţareşi joacă.

Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, oricât de insignificantă ar fi, poate să afecteze în mod distructiv natura. Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi statisticile întocmite de aceştia au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi acțiunea eficientă de formare în sens ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afective şi volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar şi opțiunile fiecăruia.

Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights