Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

Kalokagathia

SCOPUL PROGRAMULUI este stimularea interesului pentru miscare, dans ca modalitate de mentinere a starii de sănătate și de influențare a unei evoluții corecte si armonioase a organismului.

Activitatea de educaţie fizică contribuie la menţinerea şi întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii fizice şi intelectuale, dezvoltarea armonioasă fizică şi morală a copiilor, la formarea în rândurile acestora a unor deprinderi sănătoase de muncă şi viaţă. Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea favorabilă a stării de sănătate, sporirea capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor vitale şi de adaptare la mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă, constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei fizice.

Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights