Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

MOTTO

Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm!” 

(Victor Hugo)

VIZIUNE

Creșterea și educarea unor copii fericiți, bine dezvoltați fizic și intelectual, gata să facă față schimbărilor și reformelor survenite în viața social- economică.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI

  • asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială, apartenența etnică sau religioasă
  • crearea unui climat de muncă și învățare stimulativă și creativ; a învăța să faci, a învăța să cunoști
  • garantarea pregătiri pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială; a învăța să trăiești alături de alții într-un mediu multicultural
  • corp profesoral stabil, performant, motivat
  • implicarea părinților în activități comune și în procesul de decizie
  • atragerea de resurse extrabugetare pentru motivarea și susținerea cadrelor didactice la secția rromani
  • extinderea/reorganizarea spațiilor pentru desfășurarea de activități complementare

Site realizat de Priscilla Consulting