Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com, gradinitamamarutacluj@gmail.com

Grădiniţa cu P.P. “ Mămăruţa” are în componenţă trei structuri, situate astfel:

Sediul Central Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.124 Cluj-Napoca

UNITATE COORDONATOARE cu personalitate juridică, care funcţionează cu 3 clădiri . Ele au fost numite Corp A, unde sunt cuprinse 4 grupe de preşcolari, linia de predare română şi o grupă combinată cu predare în limba maghiară, program prelungit; Corp B, unde exista 3 grupe cu predare în limba română, program prelungit şi corpul C care găzduieşte blocul alimentar şi spălătoria. De asemena, în clădiri există grupuri sanitare şi vestiare, precum şi un birou administrativ, un birou director şi un cabinet logopedie- consilere şcolară.

Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87 Cluj-Napoca

Există un singur corp de clădire, în incinta căruia îşi desfăşoară activitatea 7 grupe de preşcolari la program prelungit, cu limba de predare română. Clădirea mai cuprinde dormitoare, o sală multimedia, cabinet administrativ, cabinet director, cabinet logopedie, cabinet consiliere şcolară, vestiare, grupuri sanitare, o sală multimedia, o sală de spectacole, o sală de sport şi un cabinet medical.

Structura 2 Str. Platanilor FN Cluj-Napoca

Situată în Pata Rât pe strada Palatanilor F.N. și funcționează într-o cuprinde cu un corp de clădire, dotat cu două săli de grupă cu limba de predare rromani, program normal, grup sanitar, bucătărie și vestiar.

Site realizat de Priscilla Consulting