Grădinița cu Program Prelungit MĂMĂRUȚA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.124,
CLUJ -NAPOCA 400604
Structura 1 Str. Traian Vuia nr. 87
Structura 2 Str. Platanilor FN
TEL.FAX: 0264-430951
Email: gradinita42_cj@yahoo.com,
gradinitamamarutacluj@gmail.com

Să citim pentru mileniul III

Scopul programului este stimularea interesului, a dragostei pentru lectură şi a gândirii critice, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare, în perioada preșcolarității.

Pe parcursul derulări programului vor fi urmărite următoarele obiective:

  • îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
  • familiarizarea copilului cu creațiile literare naţionale şi internaţionale;
  • dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;
  • educarea simțului estetic și a imaginației creatoare;
  • educarea sentimentului de apreciere pentru munca de creație;
  • formarea şi dezvoltarea unor mecanisme de recunoaştere, acceptare şi autoreglare emoţională ca fundament al abilităţilor sociale;
  • dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
  • dezvoltarea abilităţilor intra- şi interpersonale care să faciliteze reuşita în viaţă.

Site realizat de Priscilla Consulting

Verified by MonsterInsights